Sakura Global

只需48萬港紙!櫻之環球置業(Sakura Global)帶你去泰國布吉買樓!

Sakura Global)的高級銷售經理余永隆表示,泰國一手樓的付款周期比較長,不少香港買家喜歡買樓花投資,由樓花去到現樓,定價約有15%至20%的增長空間。他又指,當地二手市場不太活躍,故發展商聲...

index-icon