HIFU效果

【緊緻皮膚煉成大法】想做無針埋線去邊間好?Hifu效果又邊間維持得最耐?

HIFU效果可維持較久,主要針對較大範圍或較厚的面部肌膚,如蘋果肌、下巴、面頰等等。HIFU療程特別適合肌膚開始鬆弛、失去彈性,及輪廓線條不明顯的人。由於是醫美療程,效果持久,約每三個月做一次HIFU...

載入中...
index-icon