rolex入門款

【勞力士新手】Rolex入門款式及知識,男仔女仔都一定要識

Rolex(勞力士)手錶就如鑽石一樣,歷久不衰,價錢多數有升無跌,除了金條外,大部份錶款在二手市場也有高度的保值能力,價錢亦使常人望塵莫及。不過並不是每款都貴得難以入手,其中一款Rolex的入門錶款,...

載入中...
index-icon